A camera day out!
Chride med krånglande knä tar för sig av parken...
Foto: Tobias© Frost 2003
www.frostnet.nu