A camera day out!
John vill också vara med och leka i linsen...
Foto: Tobias© Frost 2003
www.frostnet.nu