A camera day out!
Kan ingen säga till att man ska ha båda händerna på styret...
Foto: Tobias© Frost 2003
www.frostnet.nu