A camera day out!
Robin på rätt plats i trappan på väg mot tunneln...
Foto: Tobias© Frost 2003
www.frostnet.nu