Happy trails!
Andreas balanserar på lite upphöjd stenrygg på Attila ...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu