Happy trails!
Andreas bryter sig bestämmt upp på FemSvåra...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu