Happy trails!
Samling vid "pumpen" för snack, kaffe, mek och hojdregel innan avfärd...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu