Happy trails!
Egil stökar på utför hällbranten på Vått&Torrt...
Foto: Erol/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu