Happy trails!
Jens bereder sig på mer utmaningar utför Attila...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu