Happy trails!
Rippa väljer alternativ linje utför Branten på Attila...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu