Happy trails!
Rippa följd av Oxr tar sig raskt framåt på Indianer&Vita...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu