Happy trails!
xxx-2 balanserar över med ett stadigt tag om ägodelen...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2003
www.frostnet.nu