Hop'n'Go!
Kalle TL visar med tydlighet hur viktigt det är att ha på sig shinpads...
Foto: Tobias/Frost© Frost 2004
www.frostnet.nu