Bilder från andra streetsessionen lördag 7 oktober 2000
Froster: Mikko
Foto: Tobias
Spot: Tantolunden
Froster: Loffe
Foto: Tobias
Spot: Tantolunden
Froster: Loffe
Foto: Tobias
Spot: Tantolunden
Froster: Erol
Foto: Tobias
Spot: Tantolunden
Froster: BoBbY
Foto: Tobias
Spot: Tantolunden
Froster: Mikko
Foto: Tobias
Spot: Långholmen
Froster: Hjalmar
Foto: Tobias
Spot: Långholmen
Froster: BoBbY
Foto: Tobias
Spot: Långholmen
Froster: Marcus
Foto: Tobias
Spot: Stadshuset
Froster: Mange
Foto: Tobias
Spot: Sergels torg
Froster: Tobias
Foto: Erol
Spot: Observatorie-
lunden
Froster: Tobias
Foto: Erol
Spot: Observatorie-
lunden


© Frost 2001-2002
http://medlem.tripodnet.nu/frost