Frost Intro Buzz Porn Features Pics Hardware Brotherhood Deals Forum Links

Hardcore
  Under BoBbYs besök i hojmeckat Moab för två år sedan, hittade man denna vackra och samtidigt lockande sandstens svamp. Naturligtvis kunde inte denna utmaning lämnas odroppad, och BoBbY tog resolut tillfället i akt att med ett hopp-and-go etsa sig fast i Moabs himmel.

Denna spot har senare setts i flera hojfilmer, bl.a som backdrop för några riktigt feta hopp och även åtminstone ett liknande trialhopp ner på svampen. Men man måste konstatera att BoBbY onekligen har totalcred för att så cleant ha satt detta stunt först.

 

© Frost 2001-2002
www.frostnet.nu